Stavební Inženýrství

Inženýrství

Tým

Konstrukční Práce

Zkušenosti

Stavební Inženýrství

Jako odborníci ve stavebnictví garantujeme spolehlivé provedení jednotlivých úkolů a kompletních řešení v celém spektru služeb klasického i specializovaného inženýrského stavitelství. Jako partner průmyslových a veřejných klientů

C-Unika s.r.o za řešení s vysokým dodržováním harmonogramů.

Zákazníci spoléhají na certifikovanou kvalitu, náš náskok a využití sofistikovaných procesů u vlastního vozového parku.

Kromě nové výstavby odvodňovacího kanálu funguje

Zejména C-Unika s.r.o má velké know-how v oblasti sanace kanalizací v úzkých vnitroměstských oblastech. Díky ploché hierarchii lze požadavky zákazníků řešit ve velmi krátkém čase.

Promluvte si s námi, splníme i Vaše přání k Vaší naprosté spokojenosti.